Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα (Κηφισιάς)

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα
Λεωφ. Κηφισίας 270 / 14563 - ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλ. Επικ.: 210 6234763, 762 Fax: 210 - 62.30.019     
e-mail: c.misth.attikivor@efka.gov.gr