Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική (Κορωπίου)

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
Κύπρου 62 / 19 400 - ΚΟΡΩΠΙ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-6624202, 210-6625534 Fax: 210-6626454    
 E-mail: c.misth.attikianat@efka.gov.gr