Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για τις Παροχές του ΕΦΚΑ στους κατοίκους των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018