Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του K.Ε.A.O.και του ΕΦΚΑ να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν την εικόνα των οφειλών τους: 

  1. Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών.
  2. Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών.
  3. Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών.


Επισήμανση: Η εικόνα των οφειλών στην υπηρεσία αυτή δεν εμφανίζει τα τέλη καθυστέρησης. Για τον υπολογισμό της συνολικής οφειλής συμπεριλαμβανομένων των τελών καθυστέρησης θα πρέπει να γίνει χρήση της υπηρεσίας Πίνακας Χρεών Οφειλέτη.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ενημερωθούν για ποσά δόσεων ρύθμισης ή τυχόν οφειλές εκτός ρύθμισης που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και για το ποσό που οφείλουν να καταβάλλουν σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης των οφειλών τους.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

  • Οι οφειλέτες - εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.
  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.