Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Απρ
16
2019

Δ.ΑΣΦ./81/481044/16-04-2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ

Απρ
16
2019

Σ22/5/15-04-2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών 

Απρ
08
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 - 08/04/2019

Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω
ληξιπρόσθεμων οφειλών

Απρ
04
2019

Δ.ΑΣΦ./67/430334/04-04-2019

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Απρ
03
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 - 03/04/2019

Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων

Απρ
02
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - 02/04/2019

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019

Μάρ
28
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 - 28/03/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51

Μάρ
28
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28-03-2019

Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης

Μάρ
27
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 27/03/2019

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Μάρ
26
2019

Σ22/4/21-3-2019

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2018.