Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Απρ
10
2020

72609/10-04-2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’68) σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών.

Απρ
10
2020

72295 - 10/04/2020

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2020 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Απρ
08
2020

71306-08/04/2020

Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Απρ
03
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 03/04/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59,65,66 και 68 του Ν. 4635/19 ,που αφορουν σε μέτρα για την προστασία  των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση  της αδήλωτης εργασίας

Απρ
03
2020

69845/03-04-2020

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2020

Απρ
01
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 - 01/04/2020

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών

Μάρ
31
2020

68084-31/03/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Μάρ
31
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 - 31/03/2020

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών

Μάρ
26
2020

66432/26-03-2020

Παράταση μέχρι 30/4/2020 της προθεσμίας υποβολής:

α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020 για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016.

β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Μάρ
20
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 - 20/03/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)