Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Οκτ
17
2018

Δ.ΑΣΦ. 960/1221557 - 17/10/2018

Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Οκτ
15
2018

Δ.ΑΣΦ./929/1206151 - 15/10/2018

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ –  ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017

Οκτ
15
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 - 15/10/2018

Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς

Οκτ
08
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 - 08/10/2018

Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Οκτ
03
2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./528/1165381- 03/10/2018

Διαχείριση των ήδη υποβληθεισών ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Α.Π.Δ. ασφαλισμένων υπαγόμενων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 01/12/2017

Οκτ
02
2018

Σ50/40/1154367/2-10-2018

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, σχετικά με το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά.
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 67/2004 εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οκτ
02
2018

Σ60/64/1154486- 02/10/2018

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν

Σεπ
28
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 28/09/2018

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ

Σεπ
25
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 - 25/09/2018

   Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή   στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.
   Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.
 

Σεπ
12
2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 12/09/2018

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την
έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ