Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιαν
07
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 / 07-01-2021

Συγκρότηση και λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2021 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.

Ιαν
05
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1- 05/01/2021

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας

Δεκ
29
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54 - 28/12/2020

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών».

Δεκ
29
2020

Γενικό Έγγραφο 351584/29-12-2020

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ

Δεκ
23
2020

Έγγραφο 345925-23/12/2020

Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων - ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Δεκ
22
2020

Γενικό Έγγραφο 343897/22.12.2020

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2020 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Δεκ
21
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53 342535/21-12-2020

Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e- ΕΦΚΑ -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες

Δεκ
17
2020

Γενικό Έγγραφο 338446/17.12.2020

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021

Δεκ
17
2020

Γενικό Έγγραφο 338398/17.12.2020

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Δεκ
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/16.12.2020

Αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από 1/10/2019 και επανυπολογισμός των συντάξεων.