Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Μάρ
05
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 - 05/03/2019

Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου - Nέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου

Μάρ
04
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 - 26/02/2019

Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.

Φεβ
27
2019

Γ31/16/246504/27-02-2019

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Φεβ
22
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - 22/02/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες

Φεβ
20
2019

Δ.ΑΣΦ./1/215048/20-02-2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης

Φεβ
20
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - 19/02/2019

Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων
Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών

Φεβ
13
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 - 13/02/2019

Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή
εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Φεβ
07
2019

Γ31/11/159477/07-02-2019

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο
Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Φεβ
06
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 - 06/02/2019

Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ

Φεβ
04
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./34/142223/04-02-2019

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών – Απασχόληση σε εκτός Ε.Φ.Κ.Α., Υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς