Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούν
17
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 - 17.06.2021

Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016. Κοινοποίηση της αριθ. Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργικής απόφασης.
Ιούν
15
2021

Γενικό Έγγραφο

Προαιρετική ασφάλιση στον Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού βάσει του Ν.1469/84 και εθνική σύνταξη λόγω γήρατος

Ιούν
09
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 - 9.06.2021

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 30.06.2021

Ιούν
08
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 - 08.06.2021

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες
Ιούν
08
2021

Γενικό Έγγραφο

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» - Έναρξη ασφάλισης νέων Δικηγόρων
Ιούν
03
2021

Γενικό Έγγραφο

Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ιούν
02
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 - 02.06.2021

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ( άρθρα 31-69).

Ιούν
01
2021

Γενικό Έγγραφο

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της
ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
• ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Μάι
24
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 - 24.05.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή.

Μάι
21
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 - 21.5.2021

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021