Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Σεπ
18
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40 - 18/09/2020

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020

Σεπ
15
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 - 15/09/2020

Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας- Αιγύπτου

Σεπ
14
2020

Ημερομηνίες πίστωσης WEB Παροχής Εξόδων Κηδείας e-ΕΦΚΑ έτους 2020

Ημερομηνίες πίστωσης WEB Παροχής Εξόδων Κηδείας e-ΕΦΚΑ έτους 2020

Αύγ
31
2020

Γενικό Έγγραφο

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Αύγ
28
2020

196050/28-08-2020

Παράταση μέχρι 18/09/2020:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους
επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ &
εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης.
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-
εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους

Αύγ
17
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 - 17/08/2020

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α΄ 43)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α΄
104) για την απασχόληση των συνταξιούχων.

Αύγ
10
2020

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2020 (B’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2020 (B’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αύγ
07
2020

Γενικό Έγγραφο

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας και επιδόματος ασθένειας
και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19

Ιούλ
31
2020

173837/31-07-2020

Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για :
α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και
γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.