Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούλ
31
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/923585/30-07-2019

Αποδοχές Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων

Ιούλ
26
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26-07-2019

Καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ιούλ
25
2019

Σ50/22/905880/25-07-2019

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019

Ιούλ
12
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 - 11/07/2019

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ιούλ
09
2019

Δ.ΑΣΦ./235/837851/09-07-2019


 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)

 ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. 51/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. 
             β) Το αριθ. Φ.10035/οικ.26774/705/21-6-19 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ιούλ
09
2019

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/05-07-2019

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018

Ιούλ
05
2019

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/05-07-2019

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Ιούλ
04
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000/03-07-2019

Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Ιούλ
04
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 04/07/2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Ιούλ
03
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 - 01/07/2019

Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα.