Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Δεκ
17
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 - 17/12/2019

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020

Δεκ
13
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 - 13/12/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και παροχή οδηγιών

Δεκ
02
2019

Τ01/652/189/02-12-2019

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19

Νοέ
26
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 - 26/11/2019

Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων
ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ

Νοέ
21
2019

Δ.ΕΙΣΦ.Μ.739/1398956/21/11/2019

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019

Νοέ
08
2019

Σ78/33/1340042/08-11-2019

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων

Νοέ
08
2019

Σ78/34/1340937/8-11-19

Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Οκτ
30
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 30/10/2019

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22).

Οκτ
24
2019

Δ.ΑΣΦ.535/1262030/22/10/2019

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000

Οκτ
17
2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 17/10/2019

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ