Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Δεκ
02
2021

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Δεκ
02
2021

Γενικό Έγγραφο

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2022 έως 12/2022, Δ.Π./2022, Δ.Χ./2022
Δεκ
02
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 - 02.12.2021

Καθορισμός ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ

Νοέ
29
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60 - 29.11.2021

Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ – Τροποποίηση του άρθρου 34 του
ν. 4387/2016

Νοέ
25
2021

Γενικό Έγγραφο

Διευκρινίσεις για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων.
Νοέ
12
2021

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

Νοέ
12
2021

Γενικό Έγγραφο

Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ.

Νοέ
11
2021

Γενικό Έγγραφο

Ρύθμιση τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Νοέ
08
2021

Γενικό Έγγραφο 448457/Σ.141999-08-11-2021

Εφαρμογή του υπ’ αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή ΕΦΚΑ στις διαδικασίες της Α΄ Περιφερειακής Δ/νσης ΚΕΑΟ Αττικής.

Νοέ
08
2021

Γενικό Έγγραφο 448492/Σ.142008/08-11-2021

Εφαρμογή του υπ’ αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή ΕΦΚΑ στις διαδικασίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ