Διαγωνισμοί

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας 

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.872,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα έως 17 μηνών για τη Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία και για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών για τη Χίο με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο&nb

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Δομές χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα έως είκοσι τρείς (23) μήνες με δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες

Μάρ
23
2021

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 90267/12-03-21 Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε εξήντα (60) ακίνητα ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ


Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ.
90267/12-03-21 (ΑΔΑ: 96ΠΨ46ΜΑΠΣ-ΗΤΓ ΑΔΑΜ:21PROC008277449) Συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε εξήντα (60) ακίνητα
ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ. (ΦΠΥ4/21)
 

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ Θεσσαλίας για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης, παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.
 

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χρονικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Μάρ
22
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης #221.748,00€# πλέον ΦΠΑ (#274.967,52€# συμπ/νου του ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης #137.649,00€# πλέον ΦΠΑ (#170.684,76€# συμπ/νου του ΦΠΑ)  όπως περιγράφονται στον πίνακα π

Μάρ
19
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών κατά περίπτωση (με ημερομηνία έναρξης την 01/11/2021) με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών  σύμφωνα με τον Πίνακα της παρούσας (περιλαμβάνονται έτη 2021, 2022, 2023, 2024)