eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Διαγωνισμοί

Ιούν
11
2020

Διευκρινήσεις ΦΓ 16/20

Διευκρίνηση για τον διαγωνισμό που αφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα τεσσάρων (84) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ, με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/16, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.

Ιούν
05
2020

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, είκοσι έξι (26) Ψηφιακών Πιστοποιητικών Ασφαλείας για τους διαδικτυακούς τόπους του e-Ε.Φ.Κ.Α. διάρκειας δύο ετών, Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.865,00#€ πλέον ΦΠΑ 24% (#10.992,60#€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 «Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες», προϋπολογισμού e-ΕΦΚΑ έτους 2020, στον Κωδικό Αρχείου Ειδών CPV :48730000-4 «Πακέτα λογισμικού ασφαλείας».

Ιούν
04
2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ για την θερινή περίοδο 2020.

Μάι
28
2020

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 mic – 1,80 Kg/ρολό και 10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 Km/ρολό, για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής αποθήκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 688,67 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι  853,95 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Μάι
21
2020

Διακήρυξη

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επικαιροποίησης και συντήρησης Αδειών Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΠΥ 02/20)

Μάι
20
2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.084.677,42 €  πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.345.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα πέντε(65) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος (άρθρο 87 του Ν.

Μάι
12
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, εβδομήντα (70) σαρωτών εγγράφων (Scanners) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων που επίκειται να ενταχθούν στην «ΙΡΙΔΑ».

Μάι
11
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα τεσσάρων (84) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 59.940,00€ πλέον ΦΠΑ (74.325,60€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.

Μάι
08
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 σταθμών εργασίας με λογισμικό συστήματος συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Μάι
07
2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων σε οκτώ (8)  κτίρια που στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, κατά τη θερινή περίοδο 4 μηνών