Διαγωνισμοί

Μάρ
14
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της  ΤΗΣ E’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΦΚΑ

Μάρ
14
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  α) ΤΗΣ Α’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, β) ΤΟΥ ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, γ) του ΚΕΑΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δ) αρχείων του ΕΦΚΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μάρ
14
2019

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της Z’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μάρ
13
2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Αντικατάσταση δύο καυστήρων πετρελαίου στα ιδιόκτητα κτίρια επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 80 Ζωγράφου και Σωκράτους 53 Αθήνα.

Μάρ
13
2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Εργασίες επισκευών για τη διαμόρφωση ισογείου ιδιόκτητου καταστήματος του Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 12-14 στην Αθήνα σε χώρο αρχείου της Δ/νσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. 

Μάρ
12
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της  Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΑΟ ΗΠΕΙΡΟΥ του ΕΦΚΑ

Μάρ
12
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της  ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ    

Μάρ
12
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της α) ΤΗΣ Α’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, β) ΤΟΥ ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, γ) Του ΠΕΚΑ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και δ) του ΚΕΑΟ ΡΟΔΟΥ
 

Μάρ
12
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ  

Μάρ
06
2019

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, πιθανής δαπάνης ποσού #621.765,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια «χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισμού» για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).