Συνοπτικός Διαγωνισμός

 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης :

 

Θέμα:

 

Γ31/765/12-03-2019

 

Αντικατάσταση δύο καυστήρων πετρελαίου στα ιδιόκτητα κτίρια επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 80 Ζωγράφου και Σωκράτους 53 Αθήνα.

Κωδικός CPV:

 

44621221-4 

 

Καταληκτική Ημ/νία /Υποβολής Προσφορών:

27/03/2019