Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    241773/24-05-2022

Τίτλος: Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού  με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του διατηρητέου κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Πραξιτέλους 16 και Παπαρρηγοπούλου 2 στην Αθήνα

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/05/2022