Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    258667/8-07-21

Τίτλος: Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του ακινήτου,  ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9 στην Αθήνα 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/07/2021

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 20/10/2021