Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Αρ. Πρωτοκόλλου:

 

Γ31/778/13-03-19

 

Θέμα:

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση   ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΤΑΣ του ΕΦΚΑ  
 

Κωδικός CPV:

 

66114000- 2 

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:

 

04/04/2019