eΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς     Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Διακήρυξη για διενέργεια διαγωνισμού

Τίτλος:  Στατική ενίσχυση του ιδιόκτητου κτιρίου του ΕΦΚΑ στην Ρόδο

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 207320/09-09-2020

ΑΔΑ: 6ΛΔΕ46ΜΑΠΣ-4ΑΡΙ
 

ΑΔΑΜ:: 20PROC007296850

Προϋπολογισμός : 1.720.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45223200-8, Εργασίες Δομικού Σκελετού

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Οδοί Μ. Κωνσταντίνου 41 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Πλ. Φώκιαλη, Ρόδος, στο ιδιόκτητο κτίριο του ΕΦΚΑ (EL 421).
 
Διατάξεις :  
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού
 
Κριτήριο Αξιολόγησης :  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00 π.μ.