Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    270155/8-06-22

Τίτλος: ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 – Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1, ΑΘΗΝΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/06/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 09/11/2022