Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:    260177/9-07-21

Τίτλος: Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του ισόγειου καταστήματος Κ1, ιδιοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α επί των οδών Σωτήρος Διός 30 και Πραξιτέλους 154 , στον Πειραιά

Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/07/2021

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 03/112021