Δημόσιες Διαβούλευσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Δημιουργία του ενιαίου δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) το οποίο θα περιλαμβάνει την δημιουργία και θέση σε Παραγωγική λειτουργία ενός ενιαίου δικτύου WAN τεχνολογίας VPN για τον Ε.Φ.Κ.Α., μέσω Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας, για συμβατικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με μονομερές δικαίωμα του Ε.Φ.Κ.Α. για χρήση προαίρεσης παράτασης της παραγωγικής λειτουργίας για άλλους δώδεκα (12) μήνες