Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα (Πετρούπολης)

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα
(Κονίτσης 47 / 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ )

Τηλ. Επικ.: 210 5068937
e-mail: d.misth.attikidit@efka.gov.gr