Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα (Χαλανδρίου)

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα
Αχ. Παράσχου 8/ 15233 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ. Επικ.: 210 8118200, 202 Fax: 210 6800990      
e-mail: d.misth.attikivor@efka.gov.gr