Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική (Λαυρίου)

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική
Φωκ. Νέγρη 10 / 19 500 - ΛΑΥΡΙΟ

Τηλ. Επικ. : 22920 25350 Fax: 2292 - 025.234      
e-mail: d.misth.attikianat@efka.gov.gr

 

  • Γραφείο Oικονομικού - Διοικητικού
    Τ: 2292 - 024.853