Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης (Καλαμαριάς)

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης
Εθν. Αντίστασης 62 / 55 133 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-807108, Fax: 2310-456435
Τηλ. επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2310807140
e-mail: b.misth.thess@efka.gov.gr

 

Τμήμα Διοικητικό
Τ: 2310 - 807.108,112   

Γραφείο Πρωτοκόλλου
Τ: 2310 - 807.115

Πληροφορίες
Τ: 2310 - 450.724