Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Κω)

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου
Πλατάνι / 85 300 - ΚΩ

Τηλ. επικοινωνίας: 22420-47308, Fax: 22420-29323
e-mail: b.misth.dodekanisa@efka.gov.gr