Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας (Λιβαδειάς)

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας 
Αισχύλου & Οδυσσέως T.K. 32131 - ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2261088446    Fax: 2261088447 
Τηλ. Επικοινωνίας για Απονομές Συντάξεων: 2261022984, 2261022984 & 2261020778
e-mail: b.misth.viotia@efka.gov.gr

 

Τμήμα Διοικητικoύ
Τ: 2261026552