Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική (Μεγάρων)

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική
(ΠΕΟΑΚ και Μινώας / 19 100 - ΜΕΓΑΡΑ )

Τηλ. Επικ.: 22960-80749, 80875 Fax: 22960-81127   
e-mail: b.misth.attikidit@efka.gov.gr