Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα (Καλλιθέας)

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα
 Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 282, τ.κ. 17675 ΚAΛΛIΘEA

Τηλ. 210 9546766, 210 9546728 Fax: 210 9579269
Τηλ. Επικ. για Απονομές Συντάξεων: 210 9546812, 815      
Τηλ. Επικ. για Β' Τμήμα Απονομών Συντάξεων: 210 9546797
Τηλ. Επικ. για Γ' Τμήμα Απονομών Συντάξεων: 210 9546789
e-mail: b.misth.attikinot@efka.gov.gr

 

 

  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ                
    Φ: 210 - 95.79.269
    Τ: 210 - 95.46.762 - 764 - 770