Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας (Αγίου Aλεξίου)

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας Ιωαννίνων 14 / 262 23 - ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΤΡΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 2610466268-69-70, Fax:  2610430890
e-mail: b.misth.ahaia@efka.gov.gr