Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο ΑΘΗΝΩΝ
(Μενάνδρου 41 - 43 / 10437 - ΑΘΗΝΑ)
Fax: 210 - 52.39.685   e-mail: b.athinas@keao.gov.gr

 

 

 • Τμήμα Εσόδων
  Τ: 210-5230683, 210-5239247 Τ: 210-5237116
 • Διοικητική Εκτέλεση
  Τ: 210-5236635, 210-5238067 Φ: 210-5239221
 • Οικονομικό
  Τ: 210-5233516
 • Γραμματεία - Πρωτόκολλο
  Τ: 210-5238615 Φ: 210-5239685