Ασφαλιστική Ενημερότητα

1Μπορώ να πάρω ενημερότητα;

Ναι, με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2016.