Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών

1Τι πρέπει να κάνω για να επιλέξω ασφαλιστική κατηγορία;

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα: 

  1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αφορά στην ιδιότητά σας (αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, νέος ασφαλισμένος, με παράλληλη ασφάλιση) και Αξιολογήστε τις επιλογές που έχετε, ανάλογα με τις τωρινές δυνατότητές σας αλλά και τους στόχους σας για το μέλλον.
  2. Αποφασίστε σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θα καταταχθείτε (Σημ. Εάν δεν επιλέξετε κατηγορία θα καταταχθείτε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία)
  3. Επισκεφθείτε την ειδική υπηρεσία στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ  για να επιλέξετε εύκολα την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμείτε. 
  4. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε τους κωδικούς του TAXIS και τον ΑΜΚΑ για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σας. 
  5. Συμπληρώστε την Αίτηση-Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

2Ποια είναι τα βήματα για να κάνω την αίτηση και να επιλέξω ασφαλιστική κατηγορία;

Επισκεφθείτε την ειδική υπηρεσία στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ  για να επιλέξετε εύκολα την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμείτε. 
ΒΗΜΑ 1 - Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε του κωδικούς του TAXIS και το ΑΜΚΑ για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σας. Στην συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην εφαρμογή.
ΒΗΜΑ 2 - Εμφανίζεται η φόρμα της Αίτησης όπου είναι προ - συμπληρωμένα τα στοιχεία σας
ΒΗΜΑ 3 - Στην ίδια φόρμα εμφανίζεται πίνακας για να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με την ιδιότητα ασφάλισης: Α. Ελεύθεροι επαγγελματίες & Αυτοαπασχολούμενοι, Β. Αγρότες. Σημ. Στην κατηγορία (Α) υπάρχει επιλογή Ειδικής Ασφαλιστικής κατηγορίας και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα θα διενεργήσει έλεγχο σχετικά με το εάν έχετε τις προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία
ΒΗΜΑ 4 - Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης. Θα πατήσετε στο κουτάκι συμφωνίας εάν έχετε παράλληλη μισθωτή εργασία
ΒΗΜΑ 5 - Ελέγξτε τα στοιχεία σας και πατήστε Υποβολή αίτησης. Ακολουθεί μήνυμα με το οποίο ενημερώνεστε για τις επιλογές σας.

Έχετε επιλέξει την …………….. ασφαλιστική κατηγορία και δηλώσατε ότι είστε/δεν είστε παράλληλα μισθωτός. Οριστικοποιείστε τις επιλογές σας.

ΒΗΜΑ 6 – Στην συνέχεια εμφανίζεται επιλογή οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης και δημιουργείται  αποδεικτικό υποβολής  της αίτησης στο οποίο περιλαμβάνεται αριθμός αίτησης και οι επιλογές σας.

Η υποβολή της αίτησή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και έλαβε αριθμό συστήματος ….……./….-…..-20…… Έχετε επιλέξει την …….. ασφαλιστική κατηγορία και  έχετε δηλώσει ότι απασχολείστε/δεν απασχολείστε παράλληλα  ως μισθωτός.

 

3Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας;

Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. 

4Εάν κάνω κάποιο λάθος ή εάν αποφασίσω να αλλάξω κατηγορία έχω την δυνατότητα να αλλάξω την αίτησή μου;

Έχετε την δυνατότητα να κάνετε αλλαγή στην αρχική σας επιλογή έως την καταληκτική  ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλ. έως και την Παρασκευή 13/3/2020.