ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΕΥΒΟΙΑΣ με έδρα τη Χαλκίδα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΕΥΒΟΙΑΣ με έδρα τη Χαλκίδα
Πλατεία Αγίας Βαρβάρας τ.κ. 34 132- Χαλκίδα

Τηλ. Επικοινωνίας: 22210 66117-118
Ε-mail: chalkida@keao.gov.gr