ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Ελευσίνα

                          ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Α.Ο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Ελευσίνα                    (Κελεού & Μιαούλη / 19 200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
Τηλ: 210 - 55.14.766/768/777    e-mail: elefsina@keao.gov.gr