ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5, ΤΚ 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

E-mail: tm.elegxond.peka243@efka.gov.gr