Σχετικά με δημοσίευμα περί απώλειας βεβαιωμένων εσόδων-εισφορών του τέως ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018

Με αφορμή δημοσίευμα στο διαδίκτυο περί απώλειας βεβαιωμένων εσόδων -εισφορών 100 εκατ. € του τέως ΕΤΑΠ ΜΜΕ, του οποίου καθολικός διάδοχος είναι από 1/1/2017 ο ΕΦΚΑ, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η μη παράσταση στις ποινικές δίκες ως πολιτικός ενάγων δεν είχε ούτε στο παρελθόν (για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ) ούτε και σήμερα (για τον ΕΦΚΑ) οποιαδήποτε επίπτωση στην είσπραξη οφειλών από αγγελιόσημο. Οι ποινικές υποθέσεις είναι ανεξάρτητες από τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών από αγγελιόσημο οι οποίες εισπράττονται με αναγκαστική εκτέλεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.