Ημερίδες ενημέρωσης ελληνικών και γερμανικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Αθήνα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει τη διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης για πολίτες που έχουν ασφαλιστεί στην Γερμανία και την Ελλάδα και επιθυμούν να πληροφορηθούν για το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς και τα δικαιώματα συνταξιοδότησής τους, τόσο από γερμανικής, όσο και από ελληνικής πλευράς.

Οι ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, 19 και 20 Ιουνίου 2018, 08:00 - 15:00, στα γραφεία της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΦΚΑ (Γερανίου 42). Τα ραντεβού για ασφαλισμένους που έχουν λάβει σχετική προσωπική πρόσκληση από το γερμανικό φορέα κλείνονται από 28.05 ως 08.06.2018 καθημερινά, στο τηλέφωνο 210 6783685 (09:00 - 12:00). Η ενημέρωση θα αφορά την ατομική περίπτωση κάθε ασφαλισμένου ξεχωριστά και θα πραγματοποιείται από εκπροσώπους των γερμανικών φορέων συντάξεων Deutsche Rentenversicherung και του ΕΦΚΑ.

Η ως άνω διαδικασία έχει καθιερωθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων συντάξεων στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο χωρών και αποτελεί πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη-ασφαλισμένου και μέσο άσκησης της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.