Αποκατάσταση του ΑΤΛΑΣ για την ασφαλιστική ικανότητα των δικηγόρων

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Από τον ΕΦΚΑ ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Αθήνας. Οι ασφαλισμένοι έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28.2.2018.