Αναθεώρηση προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, οικ. έτους 2017

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα προέβη σε αναθεώρηση των μεγεθών του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε δημοσιονομικό πλεόνασμα 188,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμένου δημοσιονομικού ελλείμματος 756 εκατ. ευρώ.

Η αναθεώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα της καλής πορείας των εσόδων του Φορέα και ειδικότερα:
  • Της προβλεπόμενης αύξησης των τρεχουσών εισφορών των μισθωτών
  • Της αύξησης των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών
  • Της αύξησης των εσόδων από την απόδοση της περιουσίας

Τέλος, όσον αφορά στις δαπάνες, προχώρησε σε μείωση της προβλεπόμενης συνταξιοδοτικής δαπάνης, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων.