Ο ΕΦΚΑ στην υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Πάτρας σχετικά με την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Περιφερειακό υποκατάστημα Αχαΐας του ΕΦΚΑ, η Διοίκηση του Φορέα κάνει γνωστά τα παρακάτω:

Από την έναρξη της λειτουργίας του Φορέα και την ανάληψη των καθηκόντων της έχει διακηρύξει προς κάθε κατεύθυνση τη θέση αρχής της για την πλήρη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη λειτουργία του Φορέα, τη Διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεών του, στα πλαίσια βεβαίως και της σχετικής κατεύθυνσης του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Σε υλοποίηση αυτής της αρχής έθεσε σε λειτουργία κάθε μέσον και κάθε υπηρεσία που διαθέτει και για την αντιμετώπιση φαινομένων και πρακτικών διαφθοράς, που αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν κατά το παρελθόν στους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, με πρωτοβουλία της και με τη συνεργασία της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. διερευνά και αντιμετωπίζει και φαινόμενα έκνομων ενεργειών και υπαλλήλων, κατά την απόδοση χρηματικών ποσών, στο περιφερειακό υποκατάστημα του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Πάτρα.

Οι εισαγγελικές, βεβαίως, αλλά και αστυνομικές αρχές ερευνούν κατά τη δική τους αρμοδιότητα το τυχόν ποινικό μέρος των σχετικών υποθέσεων, με τα μέσα, πάντα, τους τρόπους και τις εκτιμήσεις τους κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Παραλλήλως, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ μέσω των αρμοδίων οργάνων της και των υπεύθυνων υπηρεσιών της έχει προχωρήσει σε έλεγχο και μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της προκειμένου να διαπιστωθεί και βεβαιωθεί τόσο η μη σύννομη χορήγηση - απόδοση χρηματικών ποσών στο συγκεκριμένο υποκατάστημα όσο και το εύρος και το ύψος της υλικής ζημιάς που τυχόν έχει προκληθεί σε βάρος του Φορέα, προκειμένου να προχωρήσει στις επιβαλλόμενες, κατά νόμο, ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση.