Τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ διαψεύδουν αστήρικτο δημοσίευμα

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία του Τύπου, με τίτλο " Στον ΕΦΚΑ ηχούν κανόνια" σχετικά με απώλεια εσόδων από μη μισθωτούς ασφαλισμένους, η Διοίκηση του Φορέα απαντά:

Οι απαιτητές εισφορές από μη μισθωτούς ασφαλισμένους, κατά το Α' τρίμηνο 2017, ανέρχονται σε 750 εκατ. ευρώ. Εξ΄αυτών έχουν εισπραχθεί 463 εκατ, δηλαδή ποσοστό 61,7% το οποίο κινείται εντός του προϋπολογισμένου στόχου.

Ως εκ τούτου τόσο ο τίτλος όσο και το περιεχόμενο του άρθρου είναι αστήριχτα και παραπλανητικά.

Πολλώ δε μάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι οι εισφορές μη μισθωτών αντιστοιχούν σε ποσοστό 23% του συνόλου των εισφορών, οι δε εισπράξεις των εισφορών από μισθωτούς ασφαλισμένους, για το ίδιο χρονικό διάστημα, κινούνται με αύξηση 12%.

Συμπερασματικά η συνολική εισπραξιμότητα κινείται εντός των προϋπολογιζόμενων στόχων και κάθε άλλη ερμηνεία αποτελεί αυθαίρετη εκτίμηση του συντάκτη του δημοσιεύματος.