Ενημερωτικές συναντήσεις ελληνικών και γερμανικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, στην Αθήνα

Αθήνα, 2 Μάιου 2017

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών που έχουν ασφαλιστεί στην Γερμανία και την Ελλάδα και επιθυμούν να πληροφορηθούν για τα δικαιώματα συνταξιοδότησής τους, τόσο από γερμανικής όσο και από ελληνικής πλευράς, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την δεύτερη σχετική συνάντηση - η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 20-24 Μαρτίου 2017 - στην Αθήνα που θα λάβει χώρα στις 16 και 17 Μαΐου 2017, από 08.00 έως 15.00, στα γραφεία του ΕΦΚΑ όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων (Γερανίου 42, Αθήνα - 2ος όροφος).

Η ενημέρωση θα αφορά στην ατομική περίπτωση κάθε ασφαλισμένου ξεχωριστά και θα πραγματοποιείται από εκπροσώπους των φορέων της γερμανικής ασφάλισης συντάξεων Deutsche Rentenversicherung (με παράλληλη on-line σύνδεση με τα αρχεία της), καθώς και των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ( π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ).

Τα ραντεβού για ασφαλισμένους που έχουν λάβει σχετική προσωπική πρόσκληση από το γερμανικό φορέα κλείνονται καθημερινά, από 24/4 ως 5/5/17, 09:00 με 12:00, στο τηλέφωνο 210 6783685.

Η ως άνω διαδικασία έχει καθιερωθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων συντάξεων στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο χωρών και αποτελεί πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη-ασφαλισμένου και μέσο άσκησης της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.