Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων της Περιφερειακής Β' Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών ΤΑΙΣΥΤ από 01/07/2018

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Από 01/07/2018 για τις κατηγορίες ασφαλισμένων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Β' Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΙΣΥΤ του ΕΦΚΑ που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν.4498/2017, η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας θα πραγματοποιείται από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι παραπάνω ασφαλισμένοι να απευθύνονται στον ΕΔΟΕΑΠ για χορήγηση της ασφαλιστικής τους ικανότητας, δεδομένου ότι η ασφαλιστική τους ικανότητα θα διακοπεί από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 814339/26-06-2018 έγγραφο της ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του ΕΦΚΑ από 01/07/2018.