Αποκατάσταση λειτουργίας διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών Αγροτών ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Το τεχνικό πρόβλημα που αφορούσε τις διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες Αγροτών ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) αποκαταστάθηκε. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε Ασφαλισμένους, Συνταξιούχους και Ανταποκριτές.

Ο ΕΦΚΑ ζητάει την κατανόηση ασφαλισμένων και ανταποκριτών για την ταλαιπωρία.