Πληρωμή Δωροσήμου Πάσχα 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

1. Στις 04/04/2018 αρχίζει η καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018.

2. Η πληρωμή θα γίνει για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού στις 04/04/2018 και για όσους πληρωθούν μέσω των Υποκαταστημάτων Μισθωτών του ΕΦΚΑ στο χρονικό διάστημα από 04/04/2018 μέχρι 20/04/2018, κατά τις ημερομηνίες 4, 5, 11, 12, 19 & 20/04/2018 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιαρίου Εντολών Ασφάλισης ή Αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
  • Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά, η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

3. Το δωρόσημο καταβάλλεται μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο Υποκ/μα της περιοχής τους.