Αποκατάσταση πληρωμής δωρόσημου για όλους τους οικοδόμους

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους οικοδόμους - των οποίων δεν έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική τους ιστορία και οι οποίοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 2017 - να πληρωθούν κατ' εξαίρεση το δωρόσημο στα υποκαταστήματα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.