'Εως 31/7/2017 η υποβολή Α.Π.Δ για τους δικηγόρους

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εμμίσθων δικηγόρων, μισθολογικών περιόδων από Ιανουάριο 2017 έως Ιούνιο 2017 λήγει την 31/07/2017 (σχετ. Εγκύκλιος:28/2017)