Διευκρίνιση σε δημοσίευμα που αναφέρεται στο ΚΕΑΟ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017

Με αφορμή δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο "Δέκα χρόνια στο συρτάρι οι έλεγχοι 170 ιδιωτικών κλινικών" και ειδικότερα σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται από τον συντάκτη στο τέλος του άρθρου και αναφέρεται στη λειτουργία του ΚΕΑΟ, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα εξής:

Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι ασφαλιστικές οφειλές που καταλογίστηκαν κατά των υπόχρεων, προκειμένου να επιτευχθεί η είσπραξη τους με λήψη αναγκαστικών μέτρων. Το ΚΕΑΟ διαχειρίζεται τις οφειλές όπως διαμορφώνονται από τους π. ΦΚΑ (σήμερα ΕΦΚΑ), οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών, μετά από έλεγχο που διενεργείται από αυτούς.

Επομένως οι έλεγχοι για παραβάσεις στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους οποίους αναφέρεται το δημοσίευμα πραγματοποιούνται πριν τη διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ προκειμένου να γίνει ο καταλογισμός τους σε βάρος του οφειλέτη και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΕΑΟ, το οποίο επιλαμβάνεται στη συνέχεια επιδιώκοντας την αναγκαστική είσπραξη τους.