Μία επιβεβλημένη τοποθέτηση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Στο φύλλο της Τρίτης 18/04/2017 της εφημερίδας δημοσιεύθηκε εκτενές ρεπορτάζ και μάλιστα με πρωτοσέλιδη προειδοποίηση και εμφατικό τίτλο " Στο σκοτάδι παραμένει η μεγάλη αφαίμαξη του Ταμείου Υγειονομικών" που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους τομείς υγείας του πρώην ΕΤΑΑ που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ.

Το θέμα της πλήρους ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, της αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων και του καταλογισμού ευθυνών σε όλους όσους εμπλέκονται σε θέματα πλημμελούς διαχείρισης δημόσιου χρήματος, αποτελεί για τον καθ΄ύλην αρμόδιο Υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο, ζήτημα κυρίαρχης προτεραιότητας για το οποίο έχει δώσει σχετικές οδηγίες στη Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.

Το ρεπορτάζ, που κατά την αξιολόγηση του συντάκτη της εφημερίδας εμφανίζεται ως αποκαλυπτικό της συγκεκριμένης έκθεσης ελέγχου αλλά και προεχόντως υπαινικτικό της δήθεν αδιαφορίας ή και της συσκότισης για την προώθησή του από μέρους τόσο του εποπτεύοντος Υπουργείου όσο και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, έρχεται στη δημοσιότητα δυόμιση μήνες μετά την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης έκθεσης, και αφού εντωμεταξύ:

 • Στην δήθεν αρμόδια για την παραλαβή, την προώθηση και την διεκπεραίωσή της τέως διοίκηση του τέως ΕΤΑΑ κοινοποιήθηκε στις 8/2/2017.
 • Στην θεσμικά αρμόδια για την παραλαβή, αξιολόγηση και διεκπεραίωση Διοίκηση του ΕΦΚΑ στις 22/02/2017
 • Στο εποπτεύον Υπουργείο και στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό γνωστοποιήθηκε από μέρους της Διοίκησης του ΕΦΚΑ την επομένη της παραλαβής ημέρα 23/2/2017.
 • Στις αρμόδιες, σχετικώς με την περαιτέρω επεξεργασία της, υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, προωθήθηκε στις 01/03/2017
 • Στο κατά Νόμο πειθαρχικώς προϊστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ παραπέμφθηκε, κατ' αρμοδιότητα αλλά και κατ' αρχήν, για την λήψη απόφασης σχετικώς με την πειθαρχικού, ποινικού και αστικού οικονομικού χαρακτήρα αντιμετώπιση των διαπιστώσεων και των προτάσεων της ίδιας της έκθεσης.
 • Το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με την επίσης κατά Νόμο ευρεία αντιπροσώπευση των κοινωνικών φορέων και στη βάση της εισήγησης της Διοίκησης, αποφάσισε και προχώρησε, κατά τη σειρά των διαπιστώσεων της έκθεσης και αρχής γενομένης από την υπόθεση της Ι.Κ. "ΜΗΤΕΡΑ", στην:
  1. 'Ασκηση πειθαρχικής δίωξης με την παραπομπή των εμπλεκομένων υπαλλήλων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο
  2. Διαβίβαση τόσο της ίδιας της έκθεσης όσο και των υλικών του πειθαρχικού ελέγχου των πρώην ασφαλιστικών φορέων ΤΣΑΥ και ΕΤΑΑ στον αρμόδιο εισαγγελέα διαφθοράς
  3. Επεξεργασία των διαπιστώσεων της έκθεσης και για τους άλλους αναφερόμενους σε αυτήν ιδιωτικούς φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κοινωνικής ασφάλισης και
  4. Την άμεση και κατά προτεραιότητα αναζήτηση, με κάθε προβλεπόμενο μέσον και σε κάθε κατεύθυνση, της αποκατάστασης των οικονομικών συνεπειών σε βάρος των ήδη ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κοινωνικής ασφάλισης έχοντας βέβαια προς τούτο και τη σχετική έγγραφη και έγκαιρη επίνευση του καθ' ύλην αρμόδιου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου
Παρόλα αυτά, βέβαια, τα αναγκαία, οπωσδήποτε, και άμεσα και διαφανή και υπεύθυνα αλλά και για τον κάθε είδους έλεγχο της υπόθεσης και για την πλήρη διαφάνεια των ενεργειών της, η Διοίκηση, με κατανόηση και αναγνώριση του ρόλου του τύπου, αποδέχεται το περιεχόμενο του ρεπορτάζ σε ότι βεβαίως αφορά τη δημοσίευση των στοιχείων, των πορισμάτων και των προτάσεων της έκθεσης.

Και θα έμενε ως εκεί παραμένοντας συνεπής πάντα στη διακήρυξη αρχής ότι η συμβολή του τύπου τόσο στην επιτέλεση του έργου της γενικά όσο και στην αποφασιστική αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς ειδικότερα, είναι και επιβεβλημένη και ως αποτελεσματική κρίνεται και ως καλοδεχούμενη εκλαμβάνεται.

Ωστόσο όμως το συγκεκριμένο δημοσίευμα-ρεπορτάζ επιχειρεί αλλά και ευθέως υπεισέρχεται αφενός μεν σε θέματα υπηρεσιακής διάρθρωσης και λειτουργικής αρμοδιότητας του ΕΦΚΑ, αφετέρου δε σε υπαινικτική αλλά σαφή απόδοση ευθυνών τόσο στο Διοικητή του φορέα όσο και στον αρμόδιο Υφυπουργό για δήθεν προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότισης της όλης υπόθεσης έστω μέσω της επίδειξης δήθεν αδιαφορίας στην άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

Και σε ότι μεν αφορά την ανάμειξη στην υπηρεσιακή λειτουργία του ΕΦΚΑ υποδεικνύει ευθέως ως τον μόνο αρμόδιο, υπεύθυνο, ικανό αλλά και αδιάβλητο να χειριστεί την υπόθεση τον πρώην Διευθυντή της πρώην Διεύθυνσης Νομικών υπηρεσιών του πρώην ΕΤΑΑ, που μάλιστα τον αναφέρει και ονομαστικώς, σαν να μην είναι γνωστό ότι πρόκειται για φορείς και αρμοδιότητες που έχουν ήδη καταργηθεί μετά την σύσταση και λειτουργία του ΕΦΚΑ από 1/1/2017.

Σε ότι δε σχετίζεται με τη δήθεν αδιαφορία και μέσω αυτής τη συγκάλυψη και τη συσκότιση μιας υπόθεσης βαρύνουσας κοινωνικής, ηθικής αλλά και ποινικής απαξίας, αυτή την ταυτίζει μόνο και μόνο με την εκτίμηση του συντάκτη του ρεπορτάζ ότι:

Αφού δεν ανατίθεται η υπηρεσιακή… πρωτοβουλία για το χειρισμό και τη διεκπεραίωση της όλης υπόθεσης στον υποδεικνυόμενο, υπηρεσιακό και μόνο, παράγοντα, αφεαυτής η ίδια η μη ανάθεση συνιστά την αδιαφορία που με τη σειρά της στοιχειοθετεί, τουλάχιστον "αποχρώσες ενδείξεις" για ενσυνείδητη αμέλεια στον υπεύθυνο και με αποτελεσματικό τρόπο χειρισμό της όλης υπόθεσης.

Σε κάθε όμως περίπτωση και σε οποιαδήποτε εκδοχή είτε υποκειμενική θεώρηση ή και ενδεχομένως προσωπική στρατηγική και επιδίωξη η Διοίκηση του ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι:

Δεν πρόκειται - και δικαιούται άλλωστε - να επιτρέψει την υποκατάσταση του ρόλου των αποφασιστικών οργάνων του ΕΦΚΑ αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών του από επίδοξους κήνσορες και αδιάφθορους κάθε αναφοράς και σκοπιμότητας. Ούτε βεβαία και να προσχωρήσει σε υποκειμενικές διαβαθμίσεις της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας, του αδιάβλητου ή και της μοναδικότητας στο χειρισμό και τη διεκπεραίωση υποθέσεων της αρμοδιότητάς της.

Διαβεβαιώνει, τέλος, ότι τη γνώση, την εμπειρία, την υπευθυνότητα, τη πρωτοβουλία, την επιμέλεια και την αρμοδιότητα, βεβαίως, κάθε υπαλλήλου και στελέχους του φορέα και επιδιώκει αλλά και υποχρεούται να τη αξιοποιήσει, σε πνεύμα συνεργασίας, καλής πίστης και με ειλικρινή αναγνώριση των ξεχωριστών ρόλων στα πλαίσια της υπηρεσιακής διάρθρωσης και της δεοντολογίας στη λειτουργία του φορέα με γνώμονα πάντα αλλά και βασική αρχή τον έλεγχο όλων των σχετικών υποθέσεων μέσω του ΔΣ του ΕΦΚΑ.