Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης ασφάλισης Μη Μισθωτών και Έμμισθων Μηχανικών.