Έναρξη λειτουργίας ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα 14/5/2018.

Το νέο ελεγκτικό κέντρο αποτελεί την αρχή της οργανωτικής συγκρότησης του ελεγκτικού μηχανισμού ΕΦΚΑ που περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) ΠΕΚΑ.

Η υλοποίηση του έργου σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Δ/νση: Porto Center Hellas, 26ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2314439301

E-mail: peka.ken.maked@efka.gov.gr