Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σέμπος Λάμπρος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τσακίρης Δημήτριος
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σκοπούλης Ιωάννης
 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
Πρόεδρος Σέμπος Λάμπρος, Αναπληρωτής Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Τακτικό Μέλος Τσακίρης Δημήτριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α.
Αναπληρωτής Φραγκισκάτος Γεράσιμος
Τακτικό Μέλος Σκοπούλης Ιωάννης
Αναπληρωτής Πρωτοπαπάς Βασίλειος
Τακτικό Μέλος Δήμος Κουμπούρης, εκπρόσωπος των συνταξιούχων
Αναπληρωτής Παντελής Τάτσης
Τακτικό Μέλος Κλεισιώτης Θωμάς, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Αναπληρωτής Γαργάλης Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος Βασίλειος Κουλούρης, προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναπληρώτρια Σακελλαρίου Ευανθία
Τακτικό Μέλος Φραγκιά Μαρία, προϊσταμένη Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών
Αναπληρώτρια Κίτση Εριφύλη
Τακτικό Μέλος Μαυρόκωστα Ολυμπία, ειδικός επιστήμονας
Αναπληρωτής Ρουσάκης Σπυρίδωνας
Τακτικό Μέλος Κυριακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου
Αναπληρωτής Βογιατζής Πέτρος
Τακτικό Μέλος Μουτάφης Ευάγγελος, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων
Αναπληρωτής Βερβεσός Δημήτριος
Τακτικό Μέλος Πολιτάκης Παύλος, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων
Αναπληρωτής Σαββίδης Γεώργιος